Rauwtrappers

Rauwtrappers

Clubreglement De Rauwtrappers


Het seizoen begint in maart en eindigt in september, afhankelijk van het mountainbike seizoen. Dit zal door het bestuur tijdig meegedeeld worden.

Alle fietsers hebben zich te houden aan het verkeers- en clubreglement. De wegkapiteins en het bestuur houden toezicht op het naleven hiervan.

Op donderdag en zondag wordt er in 2 groepen gefietst.

Op zondag zullen vooraf uitgestippelde ritten gereden worden, het uitstippelen en volgen van de exacte route gebeurd door de wegkapitein. De ritten kalender word 2 maal per jaar aan de leden medegedeeld. Hierop staat een korte omschrijving van de route, het aantal kilometers, het vertrekuur en de naam van de kapitein. Er zal in 2 groepen gefietst worden tenzij anders beslist door het bestuur.

Op donderdag word er in 2 groepen gefietst met aangepaste snelheden. In april en september vertrekken we om 18 uur, alle andere donderdagen om 18.30 uur. Is er op donderdag een feestdag dan word er eveneens die avond gefietst. Bij het fietsen op de plaatselijke ronde dient men voor 19.00 uur aangesloten zijn wil uw rit als geldig bestempeld worden.

Clubverband wil zeggen:

 • in volledige uitrusting zoals door de club voorzien
 • rekening houdend met wegcode en wegkapitein
 • sportieve houding t.o.v medefietsers en andere verkeersdeelnemers

Lidgeld: vanaf 2019 bedraagt dit 45 euro en dient voor 1 april betaald te zijn om lid van de club te zijn.

Vergoeding per rit: voor alle gereden ritten geld het rittenbonus systeem. Het bestuur bepaalt het te verdelen bedrag en dit op de jaarlijkse vergadering mee aan de leden.

 • Na elke rit wordt de aanwezigheid genoteerd. Op zondag gebeurt dit door de wegkapiteins, op donderdag door een bestuurslid van de A of B ploeg.
 • Op het einde van het seizoen wordt het aantal geldige ritten samen geteld, wie het grootste aantal ritten heeft word clubkampioen, bij gelijke stand is het aantal kilometers doorslaggevend.
 • Elk lid zal zijn aantal geldige ritten vermenigvuldigd zien met het Bedrag per gereden rit.

Het bekomen bedrag blijft in de clubkas maar kan door het lid aangewend worden voor het betalen van bijvoorbeeld:

 • het lidgeld
 • het feest
 • de aanschaf van kledij

Het gespaarde bedrag wordt nooit in geld aan de leden uitgekeerd. Bij het verlaten van de club beland het bedrag terug in de clubkas.

Bij eventuele wanbetalingen wordt het te betalen bedrag automatisch van de spaarrekening gehouden. Jaarlijks zal er een volledig financieel overzicht gemaakt worden, ter informatie voor elk lid van de club.

Vervoersvergoeding: deze vergoeding bedraagt 12 euro cent per kilometer en is voorzien voor de personen die nodig zijn voor het vervoer van fietsen en personen. Diegene die uit eigen initiatief rijdt en dus overbodig is word niet vergoed.

Toetreding van nieuwe leden tot de club wordt beslist door het bestuur. Elk nieuw lid betaalt lidgeld en kledij, aan de prijs door het bestuur bepaald. Kledij = lange broek – korte broek – trui korte mouw – windvest.

Kledij zal op vastgestelde tijdstippen en aan vastgestelde prijzen kunnen bijbesteld worden. De clubkledij mag in geen enkel geval verkocht of verder verkocht worden aan niet clubleden.

Vertrekuren: het afgesproken vertrekuur aangegeven op de rittenkalender wordt gerespecteerd , met een maximum wachttijd van 5 minuten. De wegkapitein zal aangeven wanneer die tijd verstreken is en daarna het sein geven om te vertrekken. De groep die op zondag apart rijdt vertrekt ten laatste om 9 uur.

Naarmate het seizoen vordert zullen de zondagritten langer worden en zal men vroeger vertrekken. De toeristen die mee starten dienen over de nodige conditie te beschikken om de langere afstanden aan te kunnen.

Superritten: jaarlijks zullen 3 dergelijke ritten georganiseerd worden. 2 daarvan zijn daguitstappen de andere is de 4 daagse Ardennentocht. Voor de ééndagsritten geld 1 enkele vergoeding. Voor de 4 daagse tocht zijn er 3 ritten vergoedingen voor de deelnemers. Is voor deze tochten vervoer per auto nodig dan zal dit door de club voorzien worden en vergoed zoals voorheen vermeld.

Voor alle ritten geld de leuze samen uit samen thuis. Dit wil zeggen dat er samen gefietst word tot op enkele kilometers voor het einde, waar op afgesproken plaatsen een wedstrijdje mag gereden worden. Hierna wacht men tot iedereen terug samen is.

Bij pech of valpartij word er gewacht en indien mogelijk zoveel mogelijk geholpen, na de herstelling word er samen terug vertrokken.

Wegkapitein:

 • Hij geeft het sein om te vertrekken
 • Hij alleen geeft het juiste parcours aan
 • Hij zal de snelheid aanpassen indien nodig
 • Hij vult op zondag de rittenlijst in
 • Hij verwacht van U een sportieve en veilige manier van fietsen

Boetes worden gegeven aan personen die niet in orde zijn met hun kledij, een kortere route fietsen of het reglement niet naleven. Op de rittenkalender zal bij hen het vakje van die dag rood gekleurd worden en vervolgens niet meegerekend worden bij de rittenvergoeding.

Feest: dit heeft jaarlijks plaats in het laatste weekend van september. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is zal dit tijdig aan de leden gemeld worden.

Alle onenigheden, onregelmatigheden, tekortkomingen enz. dienen gemeld te worden aan het bestuur en zullen daar besproken worden. Indien nodig zal het bestuur de nodige maatregelen treffen.

Betaling van het lidgeld houdt automatisch in dat elk lid het gestelde reglement aanvaard en zich hiernaar zal gedragen.Het bestuur